Yhteystiedot

BEST Tampere Toimisto PC002a Sähköposti
PL 527 Tampereen teknillinen yliopisto

tampere@BEST.eu.org

33101 Tampere Korkeakoulunkatu 10
Finland 33720 Tampere